Zwergkaninchen-vom-Stünz
Zwergkaninchen-vom-Stünz

NHD Zuchttiere

NHD Rammler

Ceppo 2

NHD Rammler

Driekleur Bruin

Geb.: 06.03.16

Züchter: F. Hessel

Vater: Ceppo 1/NHD/Driekleur Bruin/H.Rathjen

Mutter. Clara/NHD/Dreif. Orange Bruin/F. Hessel

Floh

NHD Rammler

Königsmantelschecke

Geb.:15.06.17

Vater: Ceppo 2/NHD Driekleur Bruin

Mutter:Lady/NHD Dreifarbig

Häsinen

Lulu

NHD Häsin

Japaner

Geb.:09.10.18

Züchter: Henry Rathjen

Mutter: Tweeli aus Holland / Driekleur Bont /7OR-125/Willem van den Tweel

Vater: Ted /NHD Blau Jap. BAT/ H. Rathjen